Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Waar we voor staan

Standpunten

Bij Natuurmonumenten zetten we ons in om de natuur in Nederland en onze karakteristieke landschappen te beschermen en versterken. Ons beleid sluit hierop aan. Benieuwd naar onze standpunten? Hier staan wij voor.

 • Standpunt

  Schadebestrijding en jacht

  Jacht is het opsporen en doden van wildsoorten (haas, konijn, fazant, wilde eend en houtduif). Jagers gebruiken geweren, maar soms ook vogels als valken en buizerds.

 • Standpunt

  Schaliegas

  In Nederland wordt de vraag naar alternatieven voor aardgas steeds urgenter omdat Nederlandse gasreserves slinken (aardgas levert ongeveer de helft van energie in Nederland). Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden van schaliegaswinning omdat er meer gas kan gehaald worden uit de diepere aardlagen. Maar het winnen van schaliegas brengt veel problemen met zich mee.

 • Standpunt

  Windmolens

  Om klimaatverandering te beperken is een duurzame energietransitie noodzakelijk. Naast de kansen voor duurzame energie uit biomassa, warmte en de zon, liggen er kansen in Nederland voor windenergie. Windmolens op land en zee leveren aan ongeveer 2,2 miljoen huishoudens energie (7.489 miljoen kWh, CBS 2015). De windenergiedoelstellingen van Nederland staan in het energieakkoord. Windmolens op land moeten in 2020, 6000 megawatt opleveren en voor windmolens op zee geldt een doelstelling van 4450 megawatt in 2023 (ongeveer 5 miljoen huishoudens). Dit betekent dat er in de toekomst meer windmolens moeten worden geplaatst.

 • Standpunt

  Agrarisch natuurbeheer

  De zorg voor natuur en landschap in het boerenland moet beter. Er verschijnen regelmatig rapporten en publicaties die beweren dat agrarisch natuurbeheer niet effectief is. Dat is jammer van het geld en jammer van de inspanningen van de boeren. De natuurwaarde van de akkers en de weilanden is enorm achteruit gegaan, het is er leeg en stil geworden.

 • Standpunt

  Fosfaat

  Fosfaat is in zeer kleine hoeveelheden een onmisbare bouwsteen voor planten, dieren en mensen. Een teveel aan fosfaat, afkomstig uit mest, heeft echter grote negatieve gevolgen op de natuur en kwaliteit van (drink)water.

 • Standpunt

  Ganzen

  Nederland is een echt ganzenland, jaarlijks broeden en overwinteren hier twee miljoen ganzen en dat aantal groeit de laatste jaren gestaag. Die massale aanwezigheid brengt ook schade met zich mee.

 • Standpunt

  Wilde zwijnen

  Dankzij instroom uit onze buurlanden (Duitsland, België) en goede natuurverbindingen, komen wilde zwijnen in steeds meer gebieden in ons land voor.

 • Standpunt

  Stikstof en PAS

  In Nederland is er veel te veel stikstof. Natuurmonumenten vindt dat sectoren die stikstof uitstoten, ook moeten zorgen voor de daling.

 • Standpunt

  De wolf

  Af en toe loopt er een wolf door Nederland. Natuurmonumenten vindt de wolf een verrijking voor de natuur.

 • Standpunt

  Nationaal Natuurnetwerk

  De natuur in Nederland is te klein en te versnipperd. Daardoor kunnen planten en dieren maar moeilijk overleven. Natuur is onmisbaar voor het welzijn van de mens. We kunnen niet zonder natuur.