Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Waar we voor staan

Projecten

Natuurmonumenten zorgt in Nederland voor 100.000 hectare natuur. Op veel plekken herstellen we natuur en landschap. Op andere plekken leggen we nieuwe natuur aan. Dankzij dit soort projecten vergroten we de overlevingskansen van planten en dieren. We behouden waardevolle cultuurhistorische landschappen. Dit doen we vaak samen met andere partijen, zoals de overheid en andere natuurorganisaties.

 • Project

  Nieuw leven in het veen - New LIFE for Dutch Fens

  In zeven waterrijke laagveengebieden werken Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer aan nieuwe kansen voor zeldzame dieren en planten. Dit is mogelijk dankzij subsidies van de Europese Unie en Nederlandse overheden. We brengen de dynamiek van water en land terug in het landschap. Het veen komt weer tot leven!

 • Project

  Natuur voor iedereen

  Met het project ‘Natuur voor iedereen! Oók voor mensen met een beperking’ moet de natuur toegankelijker worden voor mensen met een beperking. Natuurmonumenten en de samenwerkingspartners zijn tot 2019 in 40 natuurgebieden aan de slag om de natuur toegankelijk te maken voor iedereen.

 • Project

  Natuurlijk Haringvliet

  Met het Droomfondsproject Haringvliet werken we aan herstel van de unieke deltanatuur van slikken, schorren en rietvelden rondom het Haringvliet. Het gebied wordt ook voor bezoekers aantrekkelijker gemaakt, met onder andere uitkijktorens en aanlegsteigers.

 • Project

  GrasGoed

  Met het Interreg-project ‘GrasGoed – Natuurlijk Groen als Grondstof’ geven natuurbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen in de grensregio Vlaanderen en Nederland de resten van natuurbeheer een tweede leven.

 • Project

  Project Grensmaas

  Het project Grensmaas heeft drie doelstellingen: hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en ontgrinding. Zowel de natuurontwikkeling als de hoogwaterbescherming worden mede gefinancierd door de winning van 53 miljoen ton grind.