Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

Schenken met belastingvoordeel

Natuur is belangrijk voor ons als mensen. Helpt u mee natuur te behouden, te herstellen en te ontwikkelen? Met een structurele bijdrage aan Natuurmonumenten zetten we ons voor een langere tijd in voor de natuur. En dit levert u belastingvoordeel op.

Steunt u ons voor een langere tijd met hetzelfde periodieke bedrag, dan kunnen wij ons inzetten voor langdurige projecten. Ook kan dit voor u belastingvoordeel opleveren. Samen zetten we ons in voor de natuur, zonder dat dit u meer geld kost. Schenkt u ons vijf jaar lang een vast bedrag? Dan noemen we dit een periodieke gift. Een periodieke gift kunt u volledig aftrekken bij uw aangifte van inkomstenbelasting. De periodieke gift moet u vastleggen in een onderhandse overeenkomst.

Bereken uw voordeel

Wilt u weten wat uw belastingvoordeel is? Bereken dit met de schenkingscalculator.

Hoe krijgt u belastingvoordeel?

Door de onderstaande stappen te doorlopen, krijgt u eenvoudig belastingvoordeel.

 • Download de Overeenkomst periodieke gift (pdf)
 • De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren. Eén voor u en één voor ons. Vul beide overeenkomsten volledig in en onderteken deze.
 • Stuur beide overeenkomsten in een envelop zonder postzegel naar:
 • Natuurmonumenten, periodieke giften
 • Antwoordnummer 9933
 • 1200 WK ’s-Graveland
 • U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst te sturen. Wij vullen op de overeenkomst onder andere enkele codes in. Deze codes moet u invullen bij uw belastingaangifte.
 • Nadat wij de overeenkomst hebben verwerkt en ondertekend, krijgt u deze terug. Bewaar de overeenkomst goed! Soms vraagt de Belastingdienst hiernaar.

Over de betaling van uw periodieke giften

Uw gift is inclusief lidmaatschapsbijdrage. U hoeft uw jaarlijkse bedrag niet in één keer te betalen. Dit mag u ook doen in maandelijkse termijnen. Let er bij uw eerste betaling in het eerste kalenderjaar op, dat u deze doet na de ingangsdatum van de overeenkomst. Voor de Belastingdienst tellen giften vóór de ingangsdatum niet mee als periodieke gift. Betaalt u uw periodieke gift in maandelijkse termijnen? Dan wordt in het eerste kalenderjaar uw jaarbedrag verdeeld over de maanden na de ingangsdatum van de overeenkomst.

Beëindiging van uw periodieke gift

U bent niet meer verplicht tot betalen van uw periodieke gift als:

 • uw overeenkomst eindigt;
 • u komt te overlijden;
 • u werkloos raakt of arbeidsongeschikt, zonder uw invloed;
 • Natuurmonumenten failliet gaat of de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) kwijtraakt.

Schenkt u voor onbepaalde tijd? Dan eindigt de overeenkomst niet door tijdsverloop. U kunt wel na vijf termijnen de overeenkomst beëindigen.

Heeft u nog vragen? Neem contact op

Wilt u meer weten over periodiek schenken of over uw belastingvoordeel? Neem dan contact op met ons. Dit kan met: